Når magt tages fra et folk ; en valgmissionærs beretning fra Tadsjikistan

Foredrag på Buskelundskolen

Noter til oplægget

... et folk

Landet og folket anskuet på flere måder
AnskuelseVærdierIllustration
Råt geografisk
 • Østlig del: Pamir-bjergene. Ufremkommeligt, ufrugtbar, ubeboet
 • Vestlig del: centralasiatisk plateau, nogenlunde beboelig og frugtbar
 • Befolkningstal: 6,8 mio (anslået i 2005) [Danmark: 5,3 mio.]
 • Areal: 143.000 km2 [Danmark: 47.000 km2]
 • Befolkningstæthed: ca. 48-50 mennesker/km2 ≈ 151-pladsen
Tadsjikistan i Centralasien
Muslimsk land
 • Erobret af araberne i 600-700-årene, da det var en del af Persien
 • 85% af befolkningen er sunni-muslimsk
 • Moskeer i byerne — minareter i større byer som hovedstaden Dushanbe
 • Muslimske gesti ved spisning, hilsener, taksigelser
 • Halal-kost

Muslimske lande

Evt. fotografier af menneskene der

Centralasiatisk land
 • Sletter og bjerge — bjerge specielt for Tadsjikistan (Pamir, op til 7000 m)
 • Største sikkerhedsrisiko: færdselsulykker, sne- og stenskred over vejene
 • Hudfarver/racer: Blandet mellem iransk udseende og mongoloidt udseende
 • Reflekterer blandingen af en fastboende landbobefolkning af persere og rytterfolk fra centralasien, især mongoler og tyrkisk-talende folk, som har fundet sted over seneste 1000 år
 • Også sprogligt og etnisk: Tajik 80%, Uzbek, 15.3%, Russian 1.1%, Kyrgyz 1.1% other 2.5 % (omvendt i Usbekistan)
 • Kultur med en undertone af klaner eller stammer (horder)
 • Udenrigspolitik: Grundet nærheden af krigszoner i Afghanistan (meget lang grænse) og Irak har vestlige lande (USA, Frankrig) sat baser op i Tadzjikistan
Landkort over alle centralasiatiske lande
U-land (3. verdensland)
 • Råvareeksport: bomuld og aluminium (aluminium kan også opfattes som halvfabrikata) — stor afhængighed af verdensmarkedspriserne
 • Meget stor del af befolkningen bor på landet, hvor de fleste er beskæftiget i landbruget
 • Lille national økonomi
 • Lille personlig økonomi: BNP: 1.356 USD ≈ 159-pladsen [Danmark: 62.097 USD ≈ 9-pladsen]. 55-60% under fattigdomsgrænsen (2008, 2009)
 • Afhængighed af udenlandske donationer ≈ u-landsstøtte
 • Høj spædbarnsdødelighed: 112 af 1000 levendefødte børn [Danmark: ca. 4]
 • Højt børnefødselstal => Befolkningseksplosion med over 100.000 om året
 • Patriarkalsk styre med liden magt til kvinderne
 • Høj undertrykkelse af kvinderne, udtrykt ved indespærring, hustruvold, manglende karrieremuligheder (næsten alle kvinder er husmødre)
 • Udbredt fattigdom
 • Høj grad af korruption. Embedsmænd køber stillinger. Politikere og skatteforvaltningens ansatte suger pengekasserne tomme.
Eks-USSR
 • Uafhængighed fra Sovjetunionen i forbindelse med dennes sammenbrud 9. september 1991
 • Udenrigspolitisk afhængig af Rusland:
  • SNG-medlem,
  • russiske tropper bevogter grænserne mod Kina og Afghanistan
 • Industri, især aluminium, som sluger næsten al den energi, som landets store vandkraftværker giver
 • Infrastruktur med både veje, jernbaner (dog problematisk, fordi den er indrettet på Sovjet, ikke Tadsjikistan), flyruter
 • Meget høj grad af analfabetisme — 98,7 % af voksen befolkning kan læse og skrive
 • Erfaringer med en-partistat understøtter tendenser til at satse på store partier
 • Tendens til at udklække halvdiktatoriske ledere — Vladimir Putin (Rusland, siden 2000), Nursultan Nazyrbaev (Kazakhstan, siden 1991 [og før da som formand for kommunistpartiet]), Turkmenov (Turkmenistan), Emomali Rahmon (Tadsjikistan, siden 1994)
 • Tendens til dynastier (måske mere et centralasiatisk fænomen end egentligt sovjetisk)
 • En angst for islamistiske partier
Landkort over sovjetunionen
Specielt Tadsjikisk

Borgerkrig i landet frem til 1997, med enkelte skudløsninger frem til 1999. Kostede 50.000-100.000 menneskeliv.

Parter: Folkefronten (støttede centralregeringen i Dushanbe) imod Forenede Tadsjikiske Opposition (oppositionens partier).

Opfattet i pressen som etnisk krig med parterne tadsjiker vs. usbekere, eller sunnier vs. shiitter, men skal mere tænkes som nord-syd-konflikt om magten over økonomiske ressourcer.

Borgerkrigen indebar 30% af offentlige stillinger til oppositionen, 70% til centralregeringen.

I dag har præsidenten erstattet oppositionen med sine egne folk og sat en del af oppositionens folk i fængsel med lange straffe, som de dømte mente var politisk motiverede.

Tadjikistan

magt

Politisk magt

Demokrati — folkets magt, folkets styre

Københavner-dokumentet af 1990:
§ 6: Deltagerlandene garanterer, at grundlaget for enhver regerings autoritet og lovlighed (legitimitet) er folkets vilje, udtrykt frit og retfærdigt (fair) ved regelmæssige og ægte (genuine) valg.

Affødt af Berlin-murens fald i efteråret 1989. Hermed føjedes en human dimension til det arbejde, som nedrustnings- og våbenkontrolorganisationen OSCE ellers udførte.

Et middel til at sikre sig demokratiseringen er valgobservation. Det var derfor, jeg kom til Tadsjikistan 24. feb. - 4. marts.
1. Sikrer validitet og vælgeres tillid til valget
eller
2. Anviser veje til at forbedre lovgivning og praksis

Foregår ved at sende hold af udenlandske valgeksperter ud for at kikke på valghandlingen på valgdagen — så er man såkaldt Korttidsobservatør — eller i tiden før og efter valgdagen for at se på valgkampen og følgerne af valget — så er man såkaldt Langtidsobservatør.

tages

Valg er en måde at udpege magthavere på. Valg skal være

Hemmelige
Man skal afgive sin stemme i enrum uden at blive påvirket af andre mennesker. Det sker normalt i en stemmekabine med forhæng for. I tiden før 1. verdenskrig stemte man i Danmark ved navneopråb i valglokalerne.
Almindelige
Alle borgere, uanset køn, religion, tilhørsforhold til en etnisk gruppe, politiske standpunkt, handicap, men over en vis alder, skal kunne stemme. I Danmark og de fleste andre lande er det 18 år. Jeg selv oplevede den sænket fra 20 til 18 i midten af 1970-erne. Oprindeligt skulle man være meget ældre i første grundlov af 1849.
Frie
Der skal være valg mellem reelle alternativer (flere partier, distinkte kandidater), alle borgere skal være valgbare (kunne stille op til valget), og kandidater skal kunne føre valgkampagne. Man skal ikke sætte sine politiske modstandere i fængsel, så at de ikke kan få stemmer (den slags beskidte tricks bruges i Kazakhstan)
Fair (retfærdige)
Ingen partier skal forfordeles i valget. Der skal være klar skelnen mellem statsapparatet og dets magtmidler på den ene side og partierne på den anden. F. eks. må et parti ikke bruge en militærmarch (meget populært!) til at føre valgkampagne på.
Gennemskuelige (transparente)
Borgerne skal kunne gennemskue valgprocessen, herunder stemmetælling, opstilling af kandidater. Og så skal de være lovlige!

Valgsvindel

Almindelige måder at svindle på, så at man som politiker kan bevare eller opnå magten, er at styre tingene via sine netværk af folk, som sidder som valgtilforordnede i valglokaler eller optællingsudvalg. Desuden bruges tiden før også til at udmanøvrere modstandere med beskidte kneb. De tricks, man normalt kikker efter på selve valgdagen, er:

Udelukkelse
Forhindre politiske modstandere adgang til valglokalet
Intimidering
True vælgere til at stemme på noget bestemt
Tilstopning af valgurner (ballot box stuffing)
Når valgtilforordnede aktivt eller passivt er med til, at der lægges forududfyldte stemmesedler ned i valgurnerne
Afstemning pr. stedfortræder (proxy voting)
Typisk, når et familieoverhoved stemmer for hele familien
Udlevering af for mange stemmesedler
Når de valgtilforordnede giver stemmesedler i overskud til vælgere uden at der er forevist legitimation og underskrift. Ligner afstemning pr. stedfortræder, men er mindre kontrolleret.

Min gruppe observerede

 1. Folk, der kikkede ind i hinandens stemmebokse (kabiner). Det var en lille overtrædelse.
 2. Afstemning pr. stedfortræder — kunne ses af identiske underskrifter i vælgerlisterne
 3. Muligvis udlevering af for mange stemmesedler
 4. Dårligt gennemført optælling uden kontrol med oprindeligt antal stemmesedler — det hele blev talt op på en gang, ingen kontroltællinger
 5. Massiv svindel med renskrivning af valgprotokollerne (stemmetallene), når de blev bragt videre fra lavere til højere niveau

Andre danskere så endvidere tilstopning af valgurner med hundredevis af identiske stemmesedler på en hospital.

Resultatet blev — ikke overraskende — at regeringspartiet Tadsjikistans Demokratiske Folkeparti, som også er præsident Emomali Rahmons parti, vandt stort og de andre partier dårligt fik et ben til jorden. Næststærkeste var kommunistpartiet og islamistpartiet, men begge blev svækket.

Så hvordan blev magten taget fra det tadsjikkiske folk?

 1. Den politiske opbakning til præsidenten blev sikret, herunder en holden hånden over hans korruption
 2. Tadsjikistans Islamiske Genfødselsparti og Tadsjikistans Kommunistiske Parti blev holdt uden for
 3. Mange kandidater kunne ikke opstille til parlamentet, fordi det kostede for meget i tilmeldelsesgebyr
 4. Der blev oprettet parallele partier — Agrarpartiet og Partiet for Økonomisk Reform — til regeringspartiet Tadsjikistans Demokratiske Folkeparti for at forvirre billedet for de mange vælgere, som er uvante med demokrati

Erik Thau-Knudsen
Skolegade 2A, 2.
DK-8600 Silkeborg