2017-11-10

Erik Thau-Knudsens curriculum vitae

 Erik Thau-Knudsen

Grundoplysninger

Udvalgte erhvervserfaringer

Slavoglotta Sprogformidling, Freelance-virksomhed, bl.a. under navnet Sprogformidlingen, Danmark (1989-96, 1999-):

VIA University College, Silkeborg (2011-2012): musikpedel

Gyldendalske Leksikon , København K (2006): Forfatter ved Den Store Danske Encyklopædi

ODIHR, Kazakhstan (2015, 5 uger; 2005, 7 uger; 2004, 6 uger): Langtidsobservatør ved præsidentvalget 2015, præsidentvalget 4. december 2005 og parlamentsvalget 21. sep. 2004

TGK Consult, København (2004-2005): konsulent.

Slavisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus (2001-2002):

Danmarks Nationalleksikon/Det gyldendalske forlag, København (1999-2001): forfatter og konsulent

UdenrigsministerietInternationalt humanitært beredskab, København / udlandet, (2000-): international observatør.

Udenrigsministeriets Sprogskole (nu Sprogcenter), København (1990-96, 1999): tilkaldelærer i bulgarsk.

Østeuropainstituttet, Det humanistiske fakultet, Københavns Universitet (1994, 1996-1999): ph.d.-studerende og undervisningsassistent

Andre erfaringer og hverv

Danmarks Akkrediteringsinstitution (2014), Danmark, repræsentant for aftagerne i ekspertpanelerne til akkreditering af balkanistik og russistik.

Censorkorpset for erhvervskommunikation og -sprog (2011-), Danmark, censor ved danske erhvervsuddannelser

Silkeborg Kommune (2000-2009), Danmark, Valgtilforordnet

Slavisk Censorkorps (1994-2002), Danmark, censor i slaviske sprog ved danske universiteter.

Tolkeforeningen 1993 (1994-96), København, bestyrelsesmedlem

Forhistorisk Museum, Moesgaard, Aarhus (1994-95): frivillig udstillingsorganisator.

Den Danske Helsinki-Komite, København (1989-90, 1992)

Danske Studerendes Fællesråd og Studenterrådet ved Københavns Universitet (nu: Forenede Studenterråd), København (1980-89):

Institut for kultursociologi (nu nedlagt), Københavns Universitet (1988), undervisningsassistent.

De Forenede Bryggerier (nu Carlsberg Breweries Ltd.), Hellerup (1984-85), praktikant.

Uddannelse

Efteruddannelse

Studier — forskning — ekspeditioner i udlandet

Sprogkundskaber

Flydende (læsning, tale, skrift, tolkning): dansk, bulgarsk, makedonsk, russisk, engelsk, tysk, serbokroatisk.

Middel (læsning, nogen tale): fransk, svensk, portugisisk, albansk.

Arbejdskundskaber (nogen læsning): nederlandsk, italiensk, kastiliansk, norsk, nygræsk, tyrkisk, arumunsk, rumænsk, polsk, færøsk, jakutisk, mongolsk o.a.æ

Informationsteknologi (udvalgt software)

Informationsteknologi - Internet (anvendte teknologier)

HTML, XHTML, JavaScript, CSS, XML, PhP, SSI

Andre kvalifikationer

Kørekort: Type B (firehjulede motorkøretøjer op til 3,5 ton)

Livredderprøve: Den lille og den store fra Enghavegård Skole, 1976. Omfattede også førstehjælp.

Medlemsskaber (udvalgte organisationer)

Kontakt og dokumentation

Erik Thau-Knudsen
Skolegade 2A, 2. sal
8600 Silkeborg
Danmark
fast tlf.: (+45) 8680 1882
mobil tlf.: (+45) 401 34 133
internetadresse: erik@thau-knudsen.dk
Kontaktside

Dokumentation — oversigt [ ]